Tuyển dụng

2 kỹ thuật biết đánh đèn, biết sử dụng máy tính.
15 Nữ PR tuổi từ 18 đến 25. Có ngoại hình hoạt bát, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
10 bảo vệ an ninh tuổi từ 25 đến 30 ngoại hình khoẻ ưu tiên kinh nghiệm.